Skip available courses

Available courses


 • RF (Radio-Frekvencijska) elektronika
  se bavi projektovanjem uređaja i sistema za bežične komunikacije. Značajan broj profesionalnih i potrošačih sistema zavisi od bežične komunikacije, a potrebe za novim servisima i većem protoku informacija i dalje veoma brzo rastu.

  Projektovanje i principi rada kola i sistema za bežične komunikacije se značajno razlikuju u odnosu na druga elektronska kola zbog  visoke radne frekvencije. Ovo je veliki inženjerski izazov ali i put kojim se ređe ide. Praćenje ovog kursa je prilika da se stekne znanje koje je deficitarno i cenjeno (nažalost više u svetu nego u Srbiji).

  RF elektronika [OEU5C02] je izborni predmet na smeru Upravljanje Sistemima.

 • ukras
  Stari naziv predmeta je Alati za multimediju. Kurs obezbeđuje sticanje znanja i veština u oblasti multimedijalnog dizajna i tehnologije.
  Predviđena je obuka na najboljim softverskim alatima za video i audio produkciju. Prezentacija mogućnosti ovih alata u izradi multimedijalnih sadržaja u video i audio formatu (montaža i specijalni efekti), interaktivnih DVD menija, multimedijalnih prezentacija i video tutorijala.

  Obavezni predmet za VI semestar na smeru Elektronika - Multimedijalne tehnologije.

 • Ovaj predmet je nastavak predmeta RF elektronika iz V semestra. ukrasIdeja predmeta je da se kroz predavanja i (naročito) vežbe predstavi studentima posao/zanimanje projektanta RF/MW i analognih kola, onako kako on izgleda u realnom životu. U tu svrhu su organizovane vezbe na vrhunskim softverima i sve to u, naravno, Linux okruženju.

  Izborni predmet za VII semestar na smeru Elektronika i Mikroprocesorska Tehnika.

 • LogoKurs treba da osposobi studente za kreiranje multimedijalnih 2D i 3D aplikacija na svim hardverskim i softverskim platformama. Povezuje se znanja iz obrade slike, zvuka, videa, 3D modeliranja i animacije sa programiranjem. Radno okruženje je game engine, Unity 3D. 

  Izborni predmet za VIII semestar na smeru Elektronika - Multimedijalne tehnologije.

 • Moderni radio sistemi, princip rada i osobine. Postupak planiranja i projektovanja radio veze i  principi projektovanja antena. Upotreba elektromagnetne simulacije u postupku projektovanja. Softverski i kognitivni radio. Sistemi za globalno pozicioniranje, sistemi za zemaljsku navigaciju. RFID. Radio prenos na ultra širokim opsegu frekvencija (UWB). 3G i 4G mreže.Radari. Detektori metala.

  Izborni predmet na I semestru master studija, smer Elektronika i Mikrosistemi.