RF elektronika [OEE5O03, 2OEE5O03]
(RF)


RF (Radio-Frekvencijska) elektronika SmithM.png
se bavi projektovanjem uređaja i sistema za bežične komunikacije. Značajan broj profesionalnih i potrošačih sistema zavisi od bežične komunikacije, a potrebe za novim servisima i većem protoku informacija i dalje veoma brzo rastu.

Projektovanje i principi rada kola i sistema za bežične komunikacije se značajno razlikuju u odnosu na druga elektronska kola zbog  visoke radne frekvencije. Ovo je veliki inženjerski izazov ali i put kojim se ređe ide. Praćenje ovog kursa je prilika da se stekne znanje koje je deficitarno i cenjeno (nažalost više u svetu nego u Srbiji).

RF elektronika [OEU5C02] je izborni predmet na smeru Upravljanje Sistemima.