Komunikaciona kola i sistemi [OEE7B05, 2OEE8A10]
(Komunikaciona kola)

Ovaj predmet je nastavak predmeta RF elektronika iz V semestra. ukrasIdeja predmeta je da se kroz predavanja i (naročito) vežbe predstavi studentima posao/zanimanje projektanta RF/MW i analognih kola, onako kako on izgleda u realnom životu. U tu svrhu su organizovane vezbe na vrhunskim softverima i sve to u, naravno, Linux okruženju.

Izborni predmet za VII semestar na smeru Elektronika i Mikroprocesorska Tehnika.