Picture of Goran Jovanović
Rezultati pismenog ispita, april 2013.
by Goran Jovanović - Monday, 22 April 2013, 4:44 PM
 

U pdf dokumentu su rezultat pismenog ispita iz aprilskog roka, kao i svi dosada osvojeni poeni za generaciju koja je RF elektroniku slušala 2012. godine (EMT). Termin za usmeni je u petak, 26.04.2013., u 12h, laboratorija 59-60 (stara zgrada).

Usmeni ispit je moguće polagati i posle ovog termina (ograničenje je administrativni rok za predaju zapisnika iz aprilskog roka). Nadalje, moguće je polagati usmeni deo ispita kao i predaja projektnih zadataka i van ispitnog roka. Ocene bi se onda upisivale u prvom sledećem ispitnom roku.